21924

Acil Kredi Çözümleri İçin Başvuru Şartları

Evlilik Kredisi İçin Gerekenler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler (Müşteri ve Varsa Kefil İçin) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Gelir Belgesi Son 2 aya ait güncel maaş bordrosunun biri veya antetli kağıda yazılmış şirket yetkilileri tarafından imzalanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesi. Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi. Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi. Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin adına düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Adres paylaşım sisteminde adres bilgisinin güncel olması halinde bu maddede yer alan belgelerin beyanı gerekmemektedir.