21924

Acil Kredi Çözümleri İçin Başvuru Şartları

Yatırımın Anlamı ve Yatırım Alanları

Yatırım, en temel haliyle; gelir sağlamak amacıyla kalıcı olarak kullanılan taşınır veya taşınmaz malların, kaynakların veya değerlerin geneline verilen isim şeklinde tanımlanabilir. Yatırımın satın alınabilen diğer ürün ve hizmetlerle arasındaki en önemli farkların başında ise tükenmemesi ve tekrar kullanılabilmesi geliyor. Yatırım araçlarının sürekli artı değerde kalmadığını eksi değere dönüşerek kâr sağlamak yerine zarara sebep olabildiğini de her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle yatırım yaparken bilinçli olmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti almak, devamlı değerlenen bir yatırım yapabilmenin en önemli adımını oluşturuyor. Birbirinden değişik pek çok yatırım alanı mevcut olmakla birlikte bu yatırım alanlarına gösterilen ilgi ülkeden ülkeye veya dönemden döneme farklılık gösterebiliyor. Örneğin gelişmiş ülkelerde şirketlerin hisseleri, pullar, seramik ürünler veya ünlü isimlerin eşyaları yatırım aracı olarak kullanılabiliyorken gelişmekte olan ülkelerde daha çok gayrimenkul, taşıt, döviz ve ziynet eşyaları gibi çoğunu taşınmaz malların ve değerli kaynakların oluşturduğu araçlar yatırım amacıyla değerlendiriliyor. Topluluklar arasındaki yatırım ayrılıklarının en temel nedenlerini ise gelir seviyesi, ihtiyaçlar, yönelimler ve beklentiler oluşturuyor.